GMing Styr Spillet

Rammesætning Uddybet

Begrebet rammesætning er faktisk ret vidt brugt, og til min store overraskelse, så er det ikke simpelt, at finde en klar definition på det. Jeg havde ellers tænkt mig, at jeg her ville give et par definitioner på begrebet rammesætning, men det har jeg ikke fundet (selvom de sikkert er derude, og finder du dem, så put dem meget gerne ind i en kommentar).

Så derfor vil jeg give min forståelse af begrebet rammesætning og vise lidt af det, jeg dog har fundet, og til sidst prøve at putte det ind i en rollespils kontekst.

Den eneste egentlige definition eller forståelse af rammesætning jeg har fundet på nettet, kommer fra Den Danske Ordbog (http://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=ramme), hvor de skriver:

 

1.c

OVERFØRT begrænsning eller afgrænsning af noget, fx en aktivitets udfoldelse

“Uddannelsesstøtten ydes inden for rammerne af bevillinger afsat på finansloven KulTur1991”

 

Heraf kan det ses, at rammesætning har at gøre med at man begrænser eller afgrænser noget.

Og, rammesætning er også mere end det, når man kigger på den pædagogiske psykologi, er det tydeligt, at rammesætning også er en afklaring af noget. Her henledes til hvad det er der er formålet med en given aktivitet og hvad det er man skal tale om, for på den måde, at gøre det meget klart for de involverede, hvad der tales om, hvad konsekvenserne kan være og hvad målsætningen er.

Her er et uddrag fra en artikel fra Børns Vilkår, hvor rammesætning bruges indenfor sagsbehandler arbejdet (https://bornsvilkar.dk/bedre-borneinddragelse/rammesaetning-i-dialog-med-barnet):

 

 

Så når jeg taler om rammesætning, så handler det om at man afgrænser og tydeliggør noget. Dette noget er ofte en aktivitet eller en situation, hvor en klar afgrænsning og tydeliggørelse er nødvendig for, at det hele ikke løber af sporet, og så der kommer et positivt udbytte for alle involverede (eller i det mindste, at der er en god sandsynlighed for et positivt udbytte, for når vi taler rollespillere, så kan alt jo ske).

Indenfor rollespil tænker jeg, at en rammesætning både er de overordnede rammer som spillet foregår indenfor, såsom setting, område, viden, muligheder etc. Det handler her om, alt det som GM fortæller spillerne om selve spillet.

Og det handler også om de enkelte situationer i selve spillet. Fx hvis GM fortæller en spiller, at den orc de lige har mødt, virker både rar og venlig, så er det også en rammesætning, for det vil afgrænse de handlemuligheder som spilleren har, ud fra spillerens karakters personlighed og mål (er karakteren fx en good aligned type, som mener alt liv har værdi, så vil han sandsynligvis ikke dræbe orc’en, når han får denne rammesætning fra GM).

Rammesætning er også de implicitte rammer der er omkring ethvert rollespil. Her tænker jeg på de større kulturelle rammer, sociale spilleregler, interpersonelle variabler og lignende. Dette vil jeg dog ikke komme ind på her, for det alene kunne fylde en hel bog og sikkert også adskillige, men det er godt at have i baghovedet, både som spiller og GM, for det giver også nogle muligheder og begrænsninger og ofte kan det også give svar på både sandsynligheden for at spillerne handler på en bestemt måde, men også på hvorfor nogle spillere fx altid kommer i karambolage med hinanden eller hvorfor én spiller altid bliver udskældt af de andre. Mit faglige råd er: Undervurder aldrig effekten og magten af sociale og kulturelle regler og normer.

Nå, tilbage til rollespil og rammesætning.

Jeg tænker, at alle GM hele tiden rammesætter og at rammesætning faktisk er en meget stor del af rollespil, netop fordi det er GM som i forlængelse af setting, skaber hele den verden der spilles i, samt de muligheder som spillerne har. Derfor er det en rigtig god ide, at tænke over hvad det er man gerne vil have spillerne til at gøre, og bruge rammesætning fokuseret, så man får det udbytte man gerne vil have. Vil man fx gerne have en stærkt sammentømret gruppe, er en tydelig rammesætning en god ide. Vil man gerne have mere rollespil og intern snak i nogle situationer, kan en mere vag rammesætning være en god ide. Jo mere tydelig rammesætningen er, jo mindre valgmuligheder er der i situationen (hvilket er modsat beskrivelser, hvor det ofte er omvendt, at jo mere beskrivelse, jo flere handlemuligheder vil spillerne have i en given situation), hvilket potentielt kan bruges direkte af GM, til at få spillet til at flyde og skabe en god oplevelse for alle involverede.

Du kan læse lidt mere om rammesætning og rollespil i indlægget, Kontroller Dine Spillere Med Rammesætning.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *